4 июлда Аккредитациялоо кеңешинин отуруму болуп өттү.

Отурумда төмөндөгү маселелер талкууланды:

  1. Министрлер Кабинетинин “Билим берүү чөйрөсүндөrү аккредитациялоо боюнча  ченемдик укуктук актыларды бекитүү  жөнүндөгү” 2024-жылдын 15-майындагы №246  токтомунун негизинде Агентствонун кайра иштелип чыккан ченемдик укуктук актыларын бекитүү.
  2. Аккредитациядан кийинки мониторингдин натыйжасы. Чуй университетинин окуу программалары Филология, Педагогика, Экономика, Юриспруденция.

Сырткы эксперттердин курамынын төр айымы Джаманкулова Кульжамал Тологоновна,. ф.и.д, КГУ им. Ж. Баласагын. атындагы КУУин Кыргыз тил илими кафедрасын профессору  отчет жасады.