Кыргыз улуттук баалуулуктарды баалоо максатында «Хисса Бинт Зайд Аялдар Онуктуруу» борбору жана «Кыргыз Кочу» дуйнолук кайрымдуудуулук фонду тарабынан уюштурулган «Буткул Дуйнолук Жоолук» куну 02.02.2020- жылы мамлекеттик денгээлде болуп отту. Аталган иш- чарага АИК колледждин атынан коллекция чыгып, ушул эле «Жоолук аялдын корку» деген статуэтка АИК колледждин директору, биздин экспертке Шамшиева Махабат Салимбековнага тапшырылды.
Сыйлыгыныз кут болсун!